Vanaf heen is er een nieuw telefoonnummer voor brandweerzaken die geen spoed hebben. Denk aan een kat in de boom, vee in de sloot etc.

https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/geen-spoed-wel-brandweer-nummer

Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900-0904

Heb je geen spoedsituatie, maar toch de brandweer ter plaatse nodig? Bel dan 0900-0904. Is er wel spoed of een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112.

Het telefoonnummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar voor alle niet-spoedeisende meldingen waarbij je de brandweer ter plaatse nodig hebt. Je wordt gevraagd de plaatsnaam in te spreken waar je de melding voor doet. De centrale verbindt je door met de regionale meldkamer. Zo word je snel geholpen en blijft de 112-lijn vrij voor levensbedreigende en spoedeisende situaties.

Niet spoedeisend

Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet met spoed naartoe hoeft. Het gaat om alle situaties waar mogelijk gevaar kan optreden, maar wat op dat moment nog niet gevaarlijk of levensbedreigend is. Bijvoorbeeld een vermoeid paard dat niet meer op eigen kracht uit de sloot kan komen, een boom die over de openbare weg ligt en voor verkeershinder zorgt of een waterlekkage waardoor straten blank komen te staan. Het gaat dus om situaties die op dat moment niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn. In deze gevallen bel je 0900-0904. Bij twijfel, bel je altijd 112.


Landelijk telefoonnummer niet acute zorg
Misschien hebben jullie berichten gezien over een telefoonnummer voor niet acute zorg. Met niet acute zorg bedoelen we de zorg voor personen die verward gedrag vertonen. De gemeente Loon op Zand heeft het landelijk nummer doorgeschakeld naar het telefoonnummer van het Crisis Interventie Team (CIT). Het CIT is 24/7 bereikbaar. Onze inwoners kunnen het CIT 24/7 bereiken op 0800 8013. Speelt er een situatie in uw wijk? En maakt u zich zorgen over verwarde gedragen of kwetsbare personen? Neem dan contact op met het wijkteam.

Met vriendelijke groet,

Martijn Verstappen

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid / Crisisbeheersing
Telefoon: 0416 289 111

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.