bpt oude omdraaier 002In het kader van het gemeenteprogramma wijkgericht werken, “Samenwerkenaandewijk”, is er in de wijk de Oude Omdraaier  met een aantal enthousiaste vrijwilligers een Buurt Preventie Team opgericht. Het werkgebied van het Buurt Preventie Team ( BPT) vindt u op deze kaart.

Via deze website kunt u alle relevante informatie vinden die te maken heeft met de werkwijze van het BPT. We zullen deze website ook gebruiken om u van alle actuele zaken in de wijk, maar ook in de gemeente op de hoogte te houden: Nieuws

Wat is de doelstelling van het Buurt Preventie Team?
Met het BPT willen we met u de leefbaarheid en veiligheid in de buurt vergroten. Dit gebeurt door met u aandacht te schenken aan de volgende aspecten in de wijk:

  • De toestand en kwaliteit van bestrating en groen ( “Groen en Grijs”)
  • De algemene veiligheid (''Veilig)
  • Het sociale klimaat (Sociaal)

Hoe werkt het Buurt Preventie Team?
Het BPT inventariseert samen met u welke problemen er in uw buurt zijn op het gebied van omgeving, Leefbaarheid en Veiligheid. Samen met bewoners, gemeente en politie wordt waar mogelijk gezocht naar goede oplossingen.

Het Buurt Preventie Team is geen buurtwacht!
Buurtpreventie heeft alles te maken met “ogen en oren” openhouden in uw eigen belang en dat van uw directe omgeving. Het is zeker niet de bedoeling om “controle” uit te oefenen of inbreuk te doen op uw privé leven. Ook het spelen van eigen rechter of surveilleren door de wijk is niet aan de orde. Zaken die door de bewoners opgemerkt en gemeld worden via deze site of via het meldingsformulier zullen direct aan de gemeente en/of politie worden doorgegeven. Zij zullen dan waar nodig in actie komen. Via deze site wordt u ook op de hoogte gehouden van de reacties en acties naar aanleiding van de meldingen (c.q. melding).

Ook deelnemen aan het Buurt Preventie Team?
Op dit moment bestaat het BPT uit 10 actieve leden. Het werkgebied omvat meer dan 400 woningen en het streven is dat iedere straat in de loop van de tijd zijn eigen Straatvertegenwoordiger krijgt die nauw contact houdt met het BPT. Heeft u interesse om samen met ons te werken aan een schone, plezierige en veilige buurt? Neem dan contact op via .

U bent van harte welkom!

Het Buurt Preventie Team “Oude Omdraaier”.

Contactpersonen:

 Alex de Wijs   Coördinator (ad interim) & Secretaris   06 21277537
 Hans van Heesch (in memoriam)   Penningmeester  
 Rob van Heesch   Coördinator Whatsapp (ad interim)  
 Paul Trouw   Website beheerder  
 Miek de Wolf   Operationeel ondersteunend   0416 313447