Op onderstaande kaart vindt u de AED’s die in Kaatsheuvel aanwezig zijn. De kaart is bijgewerkt tot en met 21 september 2016.

AED’s met een groen ´label´ zijn 24 uur per etmaal toegankelijk. De AED´s met het label geel hangen vaak binnen (meestal in een winkel of bedrijf) en zijn tijdens beperkte uren toegankelijk. Eventuele rood gelabelde AED’s hangen bij particulieren of zijn tijdelijk buiten gebruik i.v.m. onderhoud/vervanging onderdelen.

AED locaties Oude Omdraaier 1

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.