Notulen vergadering Buurt Preventie Team (BPT) de Ouide Omdraaier - 5 september 2016. Aanvang 20.00 uur in de Molen - de Couwenberg - Vaartstraat Kaatsheuvel.


Aanwezig: Lex Mesdag, Luc Lucieer, Eric-Jan van Gorkun, Miek de Wolf, Rene Husken Jurgen Tooriaans, Willem Buys, Hans van Heesch en Jan van Best, Dagmar Staal, Rob van Heesch, Henri en Ellen van Boxtel
Afwezig:
1. Opening door de voorzitter die iedereen welkom heet. Rene Husken zal deze vergadering notuleren. De vergadering zal deze keer in de open lucht plaats vinden -zonder koffie.
2. Ingekomen stukken.: er zijn geen ingekomen stukken.
Bespreking van de notulen van de vorige vergadering.
Op dit moment heeft het BPT een coordinator en een voorzitter. De beide functies kunnen eventueel in elkaar geschoven worden uit efficiency overwegingen.  Luc Lucieer overweegt deze gecombineerde functie op zich te nemen.

Henk de Wit als contactpersoon op de website verwijderen.
Next Door:  met Loon op Zand (Dana) is nog overleg over een brede Whatsapp groep. Ten aanzien van de noodzaak van een brede Whatsapp-groep: 

Halverwege september heeft Luc overleg met Dagmar over:
-communicatie
- groenvoorziening
- wat kan BPT betekenen voor zorg in de buurt.
 Ook zal er nog overleg zijn met Willem Buys.

Ten aanzien van het snoeien van het groen is er verbetering. Hangjongeren zijn nu beter in het zicht.
Ook bij de kerk is opgetreden.  Jeugdwerk (Dagmar) heeft er iets aan gedaan.
Problemen kunnen worden gemeld bij:
3. Bestemming St.  Joseph kerk:
De kerk wordt niet gesloopt en krijgt een woon- en medische functie. De kerk krijgt een monumentstatus. De pastorie wordt wel gesloopt. Voorbereidingen beginnen in oktober 2016.
4. Groenvoorzieningen.
Jeroen Janssen van de gemeente heeft op basis van wensen van het BPT maatregelen genomen en uitgevoerd.  Verder: De gemeente komt pas in actie als het onkruid +30cm hoog is!
Luc klaagt over communicatie met de afdelingen van de gemeente die over het groen gaan.
De gemeente werkt met gradaties in groenbeheer. Luc stelt voor dat het BPT gaat voor gradatie A: groen goed beheren, wieden en afval afvoeren.
In het algemeen wordt nog veel achterstallig onderhoud gesignaleerd: bv. acacia-uitlopers met doornen.
5/6. Burendag en nieuwe buren
Alle bewoners binnen ons BPT zullen een brochure ontvangen voor de Burendag: vraag elkaar eens op de koffie en maak wat uitgebreider kennis met elkaar.
7. Afvalbeleid mening gevraagd door de gemeente. Is geen onderwerp voor het BPt. Lex gaat naar bijeenkomst 13-9-2016.

 8. Rondvraag:
- veiligheid verkeerssituatie Krommevaart, Burg v d Heijdenlaan - Pastoor de Kleinlaan
- geluidshinder van de Efteling tot ver in BPT buurt
- politie moeilijk te bereiken als er "vreemde" mensen in de buurt zijn
* De vergadering was kort en krachtig en werd rond  21.15 afgesloten i.v.m.
-  de temperatuur
-  de duisternis op het terras van de Molen

De vogende vergadering is 7 november 2016 - 20.00 uur -  in de Molen.

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.