bpt oude omdraaier 018Verslag veiligheidsschouw op donderdag 18 december 2015 door Lex Mesdag en Joop van Gerven
Miek heeft op 16-12-2015 ook een ronde door de wijk gemaakt en de hiernavolgende zaken gemeld;
1.    Kruising v.d. Heijdenlaan – Mallenslaan richting Ariensplein: groenstrook mag lager en veel troep in het stuk met bomen rechts.
2.    Mallenslaan door Oude omdraaier naar v.d Heijdenlaan; voetgangers lopen links van de weg maar zijn in de zomer niet of nauwelijks te zien in het donker vanwege de hoge bossage daar.
3.    Fietspad van de Past. De Kleijnlaan naar de Horst: tegels beginnen flink omhoog te komen.


4.    Einde fietspad de Horst naar de van Heeswijkstraat: rode tegels worden vaak niet gezien men fietst gewoon over de stoep door tot voorbij de school. Zelfs de kinderen van de school doen hier aan mee. Heel onduidelijke en gevaarlijke situatie, dit is ook door Lex en Joop geconstateerd.
5.    Voor de Jozefkerk, pad naar de begraafplaats, liggen de klinkers erg hoog door boomwortels. Zeker voor rollators slecht begaanbaar.
Vervolg rondje Lex en Joop;
1.    Vandalisme bij de Josefkerk, de geplaatste hekken voor de toegangsdeuren zijn allemaal vernield en liggen als oud ijzer voor de ingang.
2.    Fietspad Besouwlaan naar Duinlust, verlichting kapot.
3.    Kruispunt Hogevaert – Mallenslaan onveilig slecht zicht.
4.    Kruispunt Omdraaier – v.d. Heijdenlaan - Zandvaert  zeer onveilig, ziet fietsers bijna niet aankomen.
5.    Lage Vaert bestratng komt omhoog door boomwortels.
6.    T-splitsing Kromme Vaert – v.d. Heijdenlaan onoverzichtelijk.
7.    Korte Vaert veel stoeptegels liggen te hoog en los.
8.    Bij restaurant de Molen tegenover de ingang al diverse keren autoramen ingeslagen en spullen uit auto’s gahaald
Algemeen:
De gemeente zou simpel moeten verordenen om binnen een straal van 2 meter vanuit de hoeken (bochten)van kruisingen geen hoge bossages te planten (max hoogte 50 cm) dan heb je tenminste goed overzicht. Heel veel kruispunten-T splitsingen zijn zeer onoverzichtelijk!
De gemeente moet zelf regelmatig stoepen en straten controleren op ongelijke bestrating van stoepen en straten en onmiddellijk repareren. En als dit komt door boomwortels , dan de wortels weghalen!
Lex heeft uitvoerig met Robbie Jonker (mede-eigenaar van rest. De Molen) over de veiligheid en het vandalisme rond de Molen.

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.