Er is in onze wijk een aantal vragen opgekomen met betrekking tot de komst van de 1200 vluchtelingen en de wijze waarop de gemeente daarin heeft gehandeld. Een aantal leden van ons Buurt Preventie Team “Oude Omdraaier” is bij de voorlichtingsavonden geweest in Het klavier. Daar hebben we schriftelijk vragen gesteld zoals: Meer licht in de wijk; Wat te doen wanneer grote groepen door de wijk komen; Is het de mensen toegestaan ’s nachts de camping te verlaten?

We hoorden ook dat de gemeente haar uiterste best doet om ongeregeldheden te voorkomen door aanwezigheid van het COA op het campingterrein, extra ordediensten op het campingterrein en toezicht op het gedrag binnen en buiten Droomgaard o.a. door snellere reactietijden en inzet van meer manuren van de totale gecombineerde politiemacht in de regio waartoe wij behoren.

De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Die vluchtelingen zijn er en daar kunnen wij niets aan doen, want de reden waarom deze mensen gevlucht zijn ligt buiten onze invloed. Er moet dus een oplossing, soms tijdelijk, gezocht worden. De mensen buiten op straat laten slapen is onmenselijk en voor onze luxe samenleving volledig onacceptabel. Daarom staan wij achter het besluit van onze gemeente en zijn er eigenlijk best trots op. Wij kunnen niet wegkijken!

Wel hebben we de vrees dat, als het alleen bij tijdelijk huisvesten blijft, we als buurt best weleens geconfronteerd zouden kunnen worden met irritatie en verveling bij de vluchtelingen. De vraag aan de gemeente was dan ook, "hoe worden de vluchtelingen in de komende drie maanden bezighouden zodat er geen spanningen ontstaan?". Men gaat op zoek naar vrijwilligers vanuit de gemeenschap en diverse verenigingen en men hoopt dat we op die wijze de mensen een welkom gevoel kunnen geven en de drie maanden zo evenwichtig mogelijk te laten verlopen.

Wij staan achter dit idee en een aantal van ons heeft zich dan ook opgegeven als vrijwilliger. Er zijn allerlei werkzaamheden denkbaar zoals jongelui begeleiden bij hun kennismaking met Nederland, kinderen les geven in onze gebruiken en taal, een geduldig oor bieden als mensen willen praten over hun angstige ervaringen. Dit alles kan bijdragen aan het voorkomen dat de omgeving van Droomgaard (dus ook onze wijk) opgezadeld wordt met overlast.

Wij kunnen allemaal een rol spelen bij de hulp aan de vluchtelingen. Het mes snijdt aan twee kanten, wij behouden een rustige omgeving/buurt zonder verveelde vluchtelingen en de vluchtelingen leren wat er zoal in Nederland gebruikelijk is.

Er zijn in onze wijk voldoende mensen die als vrijwilliger ook een steentje zouden kunnen bijdragen. Een aantal van ons is u al voorgegaan.

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.