In de afgelopen maanden hebben er regelmatig inbraken plaatsgevonden in de wijk de Oude Omdraaier en de aangrenzende Vaert straten. Voor iedereen die daarvan het slachtoffer is geworden of daarbij betrokken is geraakt, komt zo’n inbraak altijd weer als een verrassing. Het heeft ook heel veel invloed op het veiligheidsgevoel van de bewoners. Toch kan men zelf heel veel doen om het inbrekers moeilijk of onmogelijk te maken hun werk te doen.


Het buurt preventie team ( BPT) “Oude Omdraaier”, dat actief is in het gebied dat globaal begrensd wordt door de Loonsche Vaert, Sprangsevaert, Pastoor de Klijnlaan en van Heeschwijkstraat, heeft maandag 16 november jl. in de avonduren een zogenaamde “Buurtschouw “gehouden.
Een aantal leden van het BPT heeft samen met de wijkagent en een vertegenwoordigster van Contour de Twern van 20.00 uur tot 22.00 uur door de wijk gelopen en daarbij kritisch gekeken naar inbraakgevoelige situaties. Voor zover dat mogelijk was werd bij ieder huis of groep van huizen gekeken of men ongezien tot bij een toegangsdeur kon komen. Ook werd er gelet op donkere plekken rondom het huis waar men zich eventueel ongezien kan verschuilen. Daarnaast is er gelet op aanwezigheid van klimmateriaal, waardoor men gemakkelijk een hogere verdieping zou kunnen bereiken. Het team heeft op heel veel plaatsen situaties gezien die het ongewild voor inbrekers erg gemakkelijk maken om hun slag te slaan. Als er een inbraakonveilige situatie werd aangetroffen is er bij het betreffende adres een briefje met een opmerking in de brievenbus gestopt.

Een opsomming van wat er zoal is aangetroffen:
-    Het huis is volledig onverlicht ook al is het buiten donker. Er is dus kennelijk niemand thuis.
-    Een oprit naar het huis is onverlicht en er springt ook geen licht aan als iemand het huis nadert.
-    Er staat of ligt een ladder in de nabijheid van een huis. Deze kan gebruikt worden voor inbraak bij meerdere huizen in de buurt.
-    Kliko’s staan tegen een garagemuur waardoor het zeer eenvoudig wordt om op het dak te klimmen.
-    De schutting/afscheidingsdeur die toegang geeft tot de achtertuin is niet op slot waardoor men ongehinderd bij de achtergevel kan komen.
-    Om het gehele huis staan zulke hoge struiken dat er heel gemakkelijk ongezien geschuild kan worden.
-    Brandgangen achter huizenrijen zijn niet of zeer slecht verlicht.
-    Ramen op de begane grond staan open terwijl het rondom het huis geheel donker is en er springt bij nadering ook geen licht aan.

Het team raadt alle bewoners aan om op basis van de bevindingen nog eens kritisch naar hun eigen huis te kijken en eventueel aanpassingen aan te brengen.
Het is wintertijd en de avonden en nachten zijn lang, veel tijd voor het inbrekersgilde dus!!

Het team is van plan om ieder halfjaar een dergelijk buurtschouw uit te voeren en hoopt met deze actie te helpen het aantal inbraken in de wijk terug te dringen.

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.