Afgelopen mei en juni 2015 hebben de Efteling en de gemeente Loon op Zand samen bijeenkomsten voor inwoners en belangenorganisaties georganiseerd rond de plannen om het attractiepark in oostelijke richting (tot de N261) uit te breiden. Ook is gesproken met bestuurders van de omliggende gemeenten. Met de bijeenkomsten wilden we in een vroeg stadium onderzoeken welke vragen en ideeën er zijn, zodat we deze  kunnen meenemen in de toekomstplannen.

Deze notitie is een samenvatting van de onderwerpen die tijdens de informatiebijeenkomsten naar voren zijn gekomen. Per thema zijn uitgangspunten voor de verdere planvorming benoemd.

Lees hier de samenvatting:

{jcomments on}

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.