Op 26 september  aanstaande is het Nationale Burendag en gaat het Buurt Preventie Team “Oude Omdraaier “ van start. Het belangrijkste doel van het Buurtpreventieteam (BPT) is het vergroten van de veiligheid in onze buurt*. Daarmee wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het bevorderen van de leefbaarheid in onze omgeving.  

We vinden dat u ons makkelijk moet kunnen bereiken, zodat wij met uw tips en meldingen actie kunnen ondernemen. Daarom ontvangt u bij deze brief een aantal bijlagen:

•    Een informatiekaart waarop belangrijke telefoonnummers staan en die u bijvoorbeeld in de meterkast kunt ophangen.
•    Een meldingsformulier verdachte situaties; dit formulier is bedoeld om uw BPT te voorzien van meldingen van gebeurtenissen die u als verdacht aanmerkt. Denk hierbij aan gebeurtenissen met een mogelijk crimineel karakter.
•    Een meldingsformulier verbeterpunten: dit formulier is bedoeld om uw BPT te voorzien van tips die de leefbaarheid van de buurt zouden kunnen verbeteren. Denk hierbij aan tips met betrekking tot de groenvoorziening, infrastructuur, verlichting etc.

Een nieuw meldingsformulier kunt u downloaden van onze website bij “Melding”.
Mocht u echter niet over internet beschikken, dan kunt u altijd terecht bij basisschool “De Vaert” aan de Van Heeswijkstraat om nieuwe formulieren mee te nemen. Naast de voordeur van de school vindt u tevens een BPT brievenbus waarin u uw meldingsformulieren kunt deponeren.
U kunt hier op schooldagen terecht tussen 0800 en 1800 uur

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om digitaal een melding te doen via onze site.

Momenteel bestaat het Buurtpreventie Team uit een beperkt aantal leden. We zoeken nog versterking om tot een betere spreiding van het team over de wijk te kunnen komen. Indien u een actieve bijdrage wilt leveren, kunt u via ons emailadres   contact opnemen met het BPT.


Met vriendelijke groet,
Buurtpreventieteam “Oude Omdraaier”.

*de “buurt” wordt globaal begrensd door de Loonse Vaart, Vaartstraat, Van Heeswijkstraat en de Pastoor de Klijnlaan en telt in totaal 424 woningen, gelegen aan 24 straten. Zie ook bij “Kaarten“ op de website

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.