bpt oude omdraaier 022Het Buurt Preventie Team is een onderdeel van het programma Wijkgericht Werken “Samenwerkenaandewijk”. Met dit programma wil de Gemeente Loon op Zand bereiken dat u als bewoner meer invloed heeft op de ontwikkelingen in uw buurt. Dat er beter naar u geluisterd wordt bij het maken van beleid en dat daardoor de afstand tussen u en diverse organisaties wordt verkleind. Door uw kennis van de buurt kunnen de juiste zaken worden aangepakt. Daarbij is het niet “u vraagt en wij draaien” maar samen aan de slag!
Hieronder vindt u de volgende informatie:

• Wat is de doelstelling van het Buurt Preventie Team ?
• Wat is het gebied waarin dit Buurt Preventie Team werkzaam is?
• Wat doet het Buurt Preventie Team voor u?
• Wat doet het Buurt Preventie Team niet voor u?

Wat is de doelstelling van het Buurt Preventie Team?

Het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid in onze buurt.

Wat is het gebied waarin dit Buurt Preventie Team werkzaam is?

Buurt Preventie Team Loonse Vaart Kaatsheuvel richt zich op de buurt die wordt begrensd door de volgende straten: ........................................... (zie kaart)

Wat doet het Buurt Preventie Team voor u?

Nieuws

Het BPT “Oude Omdraaier” wil op actieve wijze de bewoners bij de wijk betrekken en zal daarom op gezette tijden activiteiten plannen. Deze zullen via Nieuws worden aangekondigd. Verder zal in deze rubriek informatie opgenomen worden die in de pers heeft gestaan of die de gemeente gepubliceerd heeft en die te maken heeft met onze wijk. Ook willen we hier aan bewoners van de wijk de mogelijkheid bieden met andere wijk bewoners informatie te delen die zij relevant vinden voor de wijk.